OVHM

OVHM staat voor Ondernemersvereniging Harbrinkhoek en Mariaparochie.

Een ca. 70 leden tellende club mensen met een bedrijf of winkel,
werkzaam of woonachtig in Harbrinkhoek-Mariaparochie.

Belangrijkste doelstelling: verbroedering

Wat inhoudt onderlinge banden onderhouden en aanhalen, elkaar kennen en elkaar wat gunnen.

De OVHM is opgericht op 12 januari 1990 met in de oprichtingsakte de letterlijke tekst:

De vereniging stelt zich ten doel het bevorderen van het ondernemersklimaat binnen het kerkdorp Harbrinkhoek/Mariaparochie en het behartigen van de belangen van de aangesloten leden. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door: het bevorderen van de band tussen ondernemers onderling; het leggen en onderhouden van contacten met overheden, maatschappelijke organisaties en met andere ondernemersverenigingen.